Od 11.03. Nove cene Herbalife proizvoda u Srbiji, u cilju usklađivanja sa promenama na tržištu